Category Archives: Uncategorized

Vårprogrammet

Valborgsfirande i Duvboparken
19.00 Vårsånger med Sundbybergs
Manskör. Kaffeförsäljning, fiskdamm m.m
19.30 Fackeltåg från Lodet
ca 20.00 Elden tänds!
Välkommen!

Vårsalongen i Duvbo
Vårsalongen i Duvbo anordnas nu elfte året
i följd. Du som vill visa dina konstalster
och därigenom kanske inspirera andra, ta
med dina målningar, foton, konsthantverk
mm till Spruthuset en helg i maj! Du kan
vara proffs eller amatör, sälja eller bara
visa. Huvudsaken är att du kommer. Som
brukligt är, serveras alla besökare kaffe och
hembakt till självkostnadspris båda
dagarna.
Lördag 13 och söndag 14 maj, kl 12 – 16
i Spruthuset.
Förfrågan och anmälan om deltagande före
den 13 april till Birgit Månsson, tel 28 98
28 eller via e-post
birgit.mansson1@comhem.se
__________________________

Städkväll
Rent hus både inne i och utanför Spruthuset Kaffe och bullar serveras.
Alla är välkomna!
Måndag 8 maj 18.00 – 20.00

Engagera dig i Villaägareföreningen och Duvbo!

Nya aktiva medlemmar sökes både till styrelse och Spruthuskommittén 2018!

Din insats kan vara stor eller liten, men vi är beroende av att fler engagerar sig för att vi ska kunna hålla kvalitet och kvantitet på aktiviteterna.

Kontakta valberedningen för mer information: Tor Mejegård, tor@mejegard.se eller 070-2988634