Om Duvbo Villaägareförening

Tillsammans med Spruthuskommittén arrangerar Duvbo Villaägareförening
– Valborgsfirande i Duvboparken
– Duvbodagen sista lördagen i augusti i Solparken/Spruthuset
– Julgransresning i slutet av november
– olika begivenheter såsom, vårsalong, cykelmarknad etc. Se anslag

Saknar du någon fråga som du anser att föreningen ska driva? Vill du vara med och arrangera aktiviteter? Kom med förslag till oss i styrelsen på vad och hur du vill göra!

Historik kring Duvbo

Villaägareföreningen för Duvbo/Hästhagen. representerar Stockholms första egnahemsområde med en gedigen historia som börjar när de första husen byggdes här i slutet av 1800-talet. Som du kan se i texten har de som har bott här stor erfarenhet av att rå sig själva och driva sina egna frågor.

Duvbo grundas
Området grundades av Aktiebolaget Hem på landet med Carl Alm som VD lyckades få ett aktiekapital av 95 925 kronor med bland andra LM Ericson och Separator som finansiärer. Bolaget förvärvade Dufvebols gård med tillhörande mark. Denna egendom kartlades och styckades i 325 tomter om cirka 10- 12.000 m2.

Redan på sommaren år 1899 började försäljningen av tomter till priset av 7 öre kvadratfoten. En tiondel av köpeskillingen skulle erläggas kontant, resten genom amortering under 10-15 år.

Duvbos första egna styre
Ganska snart blev det tydligt att det fanns många gemensamma frågor och bekymmer som måste lösas och som nybyggarna själva måste ta tag i. Duvbo Kolonistförening hade sitt första sammanträde den 7 oktober 1900 i villa Lisebo, Eriksvägen 3. Den mest akuta frågan på det sammanträdet var skolfrågan för att det fanns redan skolpliktiga barn som fick gå ända till Spånga kyrka, där en skola fanns. Gruppen arbetade effektivt och redan 1902 invigdes den nya skolan.

Många frågor att driva
Föreningen skrev också till järnvägsbolaget SWB och fick tågen att göra tätare turer och uppehåll vid Sundbyberg Norra samt att sätta upp regnskydd. Då blev förbindelserna med Stockholm och Spånga bättre. En annan fråga var postbefordran som löstes genom att en av invånarna- Arvid Axelsson- åtog sig denna syssla.

Man diskuterade också brandfrågor, borrning av vattenbrunnar och att göra vägarna farbara.

Det blev så mycket att göra för den lilla Kolonistföreningen att man började kalkylera med fördelarna att bilda ett municipalsamhälle, vilket också skedde den 3 juli 1903.

År 1904 hade Duvbo kyrkokrets färdigställt en kyrka i området som invidges av ärkebiskopen J.A. Ekman i närvaro av prins Carl och prinsessan Ingeborg.

Den först byggda skolan blev snart otillräcklig och Spånga kyrkstämma beslöt att bygga en ny, större skola som blev klar nyåret 1907.

En grupp egnahemsägare enades om att bilda en kooperativ handelsförening som började sin verksamhet redan 1900. Efter att de drivit affärer i en villa på Falkstigen kunde de år 1907 flytta in i ett eget butikshus på Karlavägen. På övervåningen i denna butik bildades senare Duvbo Bibliotek.

1903 förordnade Kungl. Maj:t att brandstadgan för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla för Dufvbo villastad. Det beslöts att ”hvarje inom samhället boende manlig person mellan 18 och 60 år tillhör brandkåren”. I kvarteret Solparken uppfördes Spruthuset för förvaring av brandredskap. Brandväsendet i Spruthuset fungerade fram till 1949 då brandförsvaret överflyttades till Sundbybergs kommuns brandkår.

Vägarna i samhället var ett stort bekymmer. Reguljär busstrafik kunde börja först 1922. 1908 fick Sundbybergs Elverk tillstånd att dra ledningar och bygga transformatorer för 110 volts elström för villabelysning och frampå hösten kunde många njuta av detta underverk. 1920 påbörjades arbetet för att få kommunalt vatten och tio år senare började man installera vattentoaletter i villorna och centralvärmepannor ersatte kaminerna och kakelugnar, och egna tvättstugor och t.o.m. badrum byggdes.

Duvbo växer och blir riksintresse
1923 kunde de styrande i municipalfullmäktige förvärva ytterligare ett tomtområde från Rissne ägor. Detta blev grunden till den del av samhället som kallas ”det Nya Duvbo”.

År 1949 inkorporerades Duvbo med Sundbyberg och därmed avslutades epoken Duvbo Municipalsamhäle efter nära femtio års relativt självstyre.

Duvbo villasamhälle förklarades 1987 av Riksantikvarieämbetet vara av riksintresse för kulturminnesvården. Efter detta har styrelsen för villaägareföreningen i Duvbo/Hästhagen att ”genom hedersomnämnande av särskilt betydelsefull insats för att bibehålla och/eller återskapa ursprunlig byggnads- och tomtkaraktär hedras mottagaren (-na) och dels skapas insikt hos övriga villaägare om att bevarandetraditionen skall beaktas”.

(Historiska fakta m.m. hämtade från skriften Duvbo Historia 1904-1991 sammanställda av Spruthusets vänner).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *